Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. zamknij

TeleOK

Infolinia:

801 080 056

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Świadczonych przez TeleInfo Sp. z o. o.

1       Opłaty jednorazowe za uruchomienie Usługi

 
Lp.
Rodzaj opłaty
Opłaty jednorazowe
 
   Aktywacja Usługi
Netto PLN
Brutto PLN
1
 Numer Zwykły Infolinia 801/800
100,00
123,00
2
 Numer Prosty Infolinia 801/800
150,00
184,50
3
 Numer Srebrny Infolinia 801/800
250,00
307,50
4
 Numer Złoty Infolinia 801/800
500,00
615,00
 
Opracowanie i uruchomienie systemu przekierowań IVR1)
 
5
System przekierowań IVR „MIKRO”
100,00
123,00
6
System przekierowań IVR „MAKRO”
200,00
246,00
 
Opracowanie i uruchomienie systemu przekierowań MIX1) 2) wraz z numerem Infolinii 801-050
 
 
7
System przekierowań IVR „MIX” – umowa na 12 miesięcy
100,00
123,00
8
System przekierowań IVR „MIX” – umowa na 18 miesięcy
1,00
1,23
 
Na opłatę jednorazową z tytułu uruchomienia Usługi składają się następujące opłaty:
1.1.    Aktywowanie numeru Infolinii 801/800 (jedna z pozycji pkt. 1-4 tabeli), oraz o ile występuje
1.2.    Opracowanie i uruchomienie systemu przekierowań IVR (jedna z pozycji pkt. 5-6 tabeli), lub tylko
1.3.    Opracowanie i uruchomienie systemu przekierowań MIX wraz z numerem Infolinii 801-050 (jedna z pozycji pkt. 7-8 tabeli). 

2       Miesięczne opłaty abonamentowe

 
Lp.
Rodzaj opłaty
Opłaty miesięczne
Netto PLN
Brutto PLN
1
 Numer Zwykły Infolinia 801/800
49,00
60,27
2
 Numer Prosty Infolinia 801/800
120,00
147,60
3
 Numer Srebrny Infolinia 801/800
250,00
307,50
4
 Numer Złoty Infolinia 801/800
500,00
615,00
 
Utrzymanie systemu przekierowań Abonenta1)
 
5
System przekierowań IVR „MIKRO”
59,00
72,57
6
System przekierowań IVR „MAKRO”
99,00
121,77
 
Utrzymanie systemu przekierowań MIX1) 2) wraz z numerem Infolinii 801-050
 
 
7
System przekierowań IVR „MIX” – umowa na 12 miesięcy
79,00
97,17
8
System przekierowań IVR „MIX” – umowa na 18 miesięcy
69,00
84,87
Na Opłatę Abonamentową za świadczenie Usługi składają się następujące miesięczne opłaty abonamentowe:
2.1.    Utrzymanie numeru Infolinii 801/800 (jedna z pozycji pkt. 1-4 tabeli), oraz o ile występuje
2.2.    Utrzymanie systemu przekierowań IVR (jedna z pozycji pkt. 5-6 tabeli), lub tylko
2.3.    Utrzymywanie systemu przekierowań MIX wraz z numerem Infolinii 801-050 (jedna z pozycji pkt. 7-8 tabeli).
 
Objaśnienia:
1)       Zestawienie usług danego systemu przekierowań IVR zostało przedstawione w cz. 4 niniejszego Cennika.
2)       System przekierowań MIX zawiera numer Infolinii 801-050 oraz numer krajowy do obsługi połączeń z sieci komórkowych. Brak możliwości wykonywania połączeń z sieci komórkowych na numer 801-050 przez cały okres Umowy.

3       Opłaty za połączenia – usługi Infolinii 801 oraz połączenia realizowane z panelu TeleOK

 
Wysokość opłaty jest uzależniona od rodzaju numeru Infolinii 801 oraz sieci z której wykonane zostało połączenie.
Opłata za połączenie na numer 801/800 składa się z sumy jednej z opłat za połączenie przychodzące, wyszczególnionej w jednym z punktów 3.1, 3.2, 3.3, oraz o ile występuje, opłaty za przekierowanie połączenia do konsultanta infolinii określonej w punkcie 3.4.
 
3.1       Połączenia przychodzące na Infolinię 800 Abonenta
Rodzaj połączenia
Netto PLN
Brutto PLN
Połączenie z sieci stacjonarnej
0,24
0,34
Połączenie z sieci telefonii komórkowej
0,35
0,48
  
3.2       Połączenia przychodzące na Infolinię 801 Abonenta
Rodzaj połączenia
Netto PLN
Brutto PLN
Połączenie z sieci stacjonarnej
0,19
0,28
Połączenie z sieci telefonii komórkowej
0,24
0,33
  
3.3       Połączenia przychodzące na Infolinię 801-0 Abonenta
Rodzaj połączenia
Netto PLN
Brutto PLN
Połączenie z sieci stacjonarnej
0,00
0,00
Połączenie z sieci telefonii komórkowej
0,24
0,33
  
3.4       Opłaty za połączenia realizowane z Panelu TeleOK oraz przekierowania połączeń z Panelu TeleOK do konsultanta Infolinii 801
Rodzaj połączenia
Netto PLN
Brutto PLN
Wewnątrz sieci TeleOK
bezpłatnie
bezpłatnie
Polska - lokalne i międzystrefowe3)
0,065
0,08
Polska - sieci komórkowe
0,12
0,15
Połączenia międzynarodowe – opłaty dostępne na stronie www.teleok.pl
---
---
 
Objaśnienia:
1)       1) Podano opłaty za 1 minutę połączenia. Opłaty obowiązują przez całą dobę we wszystkie dni tygodnie.
2)       2) Opłata za połączenia jest pobierana za każdą rozpoczętą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabelach Cennika. Opłata za każde połączenie jest zaokrąglana w górę do pełnego grosza. Nie jest pobierana opłata za rozpoczęcie połączenia.
3)    Opłata jest pobierana w przypadku realizacji systemu przekierowań IVR na platformie TeleOK. W przypadku przeniesienia numeru z sieci innego dostawcy usług 801/800 i przekierowania połączeń z numeru 801/800 z pominięciem panelu TeleOK bezpośrednio na numer stacjonarny, opłata nie jest pobierana.

4       Zestawienie usług inteligentnych w systemach przekierowań IVR dla Infolinii 801


5       Inne opłaty w tym opłaty za usługi inteligentne realizowane poprzez Panel TeleOK

 
Na pozostałe Opłaty z tytułu utrzymania Usługi w danym Okresie Rozliczeniowym składają się następujące opłaty:
Opłaty wyszczególnione w punktach od 1 do 10 są płatne każdorazowo po wystąpieniu zdarzenia podlegającego opłacie.
Opłaty wyszczególnione w punktach od 11 do 15 oraz części Usługi inteligentne – Panel TeleOK są płatne co miesiąc o ile występują.
 
Lp.
Rodzaj opłaty
Netto PLN
Brutto PLN
 
Opłaty jednorazowe
 
 
1
2
Opłata za nagranie komunikatu lektorskiego w języku polskim:
- do 100 słów
- od 101 do 200 słów
 
320,00
399,00
 
393,60
490,77
3
Autorski podkład muzyczny – 1 szt.
170,00
209,10
4
Mix – utwór będący połączeniem dwóch źródeł dźwięku – 1 plik dźwiękowy
90,00
110,70
5
Zmiana parametru w systemie przekierowań np. wymiana zapowiedzi słownej, zmiana numeru docelowego, zmiana godziny
30,00
36,90
6
Dodanie nowego parametru w scenariuszu usługi ponad limit określony w definicji systemu przekierowań IVR
30,00
36,90
 
7
8
Opłata za nagranie komunikatu syntezatorowego w języku polskim:
- do 100 słów
- od 101 do 200 słów
 
80,00
160,00
 
98,40
196,80
9
Uruchomienie drugiego systemu przekierowań IVR dla numeru miejskiego
50,00
61,50
10
Dodanie dodatkowego numeru podkładowego do istniejącego systemu przekierowań
30,00
36,90
 
Pozostałe opłaty abonamentowe
 
11
Utrzymywanie nowego lub dodatkowego parametru w systemie przekierowań IVR ponad limit określony w cz. 4 Cennika
30,00
36,90
12
Dostarczanie statystyk miesięcznych – za każdy udostępniony rodzaj
10,00
12,30
13
Dostarczanie statystyk tygodniowych – za każdy udostępniony rodzaj
15,00
18,45
14
Prezentacja numeru strefowego u konsultanta – dotyczy tylko usług na Panelu TeleOK
5,00
6,15
15
Wysyłanie faktury poprzez Pocztę Polską
 
3,00
3,69
 Stawka VAT 23%