Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. zamknij

Projekt Unijny

TeleInfo Sp. z o. o. realizuje projekt współfinansowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Spółka jest beneficjentem bezzwrotnych dotacji unijnych z programu pomocowego Program Operacyjny Innowacyjna GospodarkaTytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych e-usług telekomunikacyjnych w ramach budowy teleinformatycznej platformy wortalowej”

Beneficjent: TeleInfo Sp. z o. o.

Numer projektu: UDA-POIG.08.01.00-14-179/08-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.