Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. zamknij

TeleOK

Infolinia:
801 080 056

Cennik

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Świadczonych przez TeleInfo Sp. z o. o.

1 Opłaty jednorazowe za uruchomienie Usługi

Lp. Rodzaj opłaty Opłaty jednorazowe
  Aktywacja Usługi Netto PLN Brutto PLN
1 Numer Zwykły Infolinia 801/800 100,00 123,00
2 Numer Prosty Infolinia 801/800 150,00 184,50
3 Numer Srebrny Infolinia 801/800 250,00 307,50
4 Numer Złoty Infolinia 801/800 500,00 615,00
  Opracowanie i uruchomienie systemu przekierowań IVR1)  
5 System przekierowań IVR „MIKRO” 100,00 123,00
6 System przekierowań IVR „MAKRO” 200,00 246,00
  Opracowanie i uruchomienie systemu przekierowań MIX1) 2) wraz z numerem Infolinii 801-050  
7 System przekierowań IVR „MIX” – umowa na 12 miesięcy 100,00 123,00
8 System przekierowań IVR „MIX” – umowa na 18 miesięcy 1,00 1,23

Na opłatę jednorazową z tytułu uruchomienia Usługi składają się następujące opłaty:

1.1. Aktywowanie numeru Infolinii 801/800 (jedna z pozycji pkt. 1-4 tabeli), oraz o ile występuje
1.2. Opracowanie i uruchomienie systemu przekierowań IVR (jedna z pozycji pkt. 5-6 tabeli), lub tylko
1.3. Opracowanie i uruchomienie systemu przekierowań MIX wraz z numerem Infolinii 801-050 (jedna z pozycji pkt. 7-8 tabeli).


2 Miesięczne opłaty abonamentowe

Lp. Rodzaj opłaty Opłaty miesięczne
Netto PLN Brutto PLN
1 Numer Zwykły Infolinia 801/800 49,00 60,27
2 Numer Prosty Infolinia 801/800 120,00 147,60
3 Numer Srebrny Infolinia 801/800 250,00 307,50
4 Numer Złoty Infolinia 801/800 500,00 615,00
  Utrzymanie systemu przekierowań Abonenta1)  
5 System przekierowań IVR „MIKRO” 59,00 72,57
6 System przekierowań IVR „MAKRO” 99,00 121,77
  Utrzymanie systemu przekierowań MIX1) 2) wraz z numerem Infolinii 801-050  
7 System przekierowań IVR „MIX” – umowa na 12 miesięcy 79,00 97,17
8 System przekierowań IVR „MIX” – umowa na 18 miesięcy 69,00 84,87

Na Opłatę Abonamentową za świadczenie Usługi składają się następujące miesięczne opłaty abonamentowe:

2.1. Utrzymanie numeru Infolinii 801/800 (jedna z pozycji pkt. 1-4 tabeli), oraz o ile występuje
2.2. Utrzymanie systemu przekierowań IVR (jedna z pozycji pkt. 5-6 tabeli), lub tylko
2.3. Utrzymywanie systemu przekierowań MIX wraz z numerem Infolinii 801-050 (jedna z pozycji pkt. 7-8 tabeli).


Objaśnienia:

1) Zestawienie usług danego systemu przekierowań IVR zostało przedstawione w cz. 4 niniejszego Cennika.
2) System przekierowań MIX zawiera numer Infolinii 801-050 oraz numer krajowy do obsługi połączeń z sieci komórkowych. Brak możliwości wykonywania połączeń z sieci komórkowych na numer 801-050 przez cały okres Umowy.


3 Opłaty za połączenia – usługi Infolinii 801 oraz połączenia realizowane z panelu TeleOK

Wysokość opłaty jest uzależniona od rodzaju numeru Infolinii 801 oraz sieci z której wykonane zostało połączenie.

Opłata za połączenie na numer 801/800 składa się z sumy jednej z opłat za połączenie przychodzące, wyszczególnionej w jednym z punktów 3.1, 3.2, 3.3, oraz o ile występuje, opłaty za przekierowanie połączenia do konsultanta infolinii określonej w punkcie 3.4.


3.1 Połączenia przychodzące na Infolinię 800 Abonenta

Rodzaj połączenia Netto PLN Brutto PLN
Połączenie z sieci stacjonarnej 0,24 0,34
Połączenie z sieci telefonii komórkowej 0,35 0,48

3.2 Połączenia przychodzące na Infolinię 801 Abonenta

Rodzaj połączenia Netto PLN Brutto PLN
Połączenie z sieci stacjonarnej 0,19 0,28
Połączenie z sieci telefonii komórkowej 0,24 0,33

3.3 Połączenia przychodzące na Infolinię 801-0 Abonenta

Rodzaj połączenia Netto PLN Brutto PLN
Połączenie z sieci stacjonarnej 0,00 0,00
Połączenie z sieci telefonii komórkowej 0,24 0,33

3.4 Opłaty za połączenia realizowane z Panelu TeleOK oraz przekierowania połączeń z Panelu TeleOK do konsultanta Infolinii 801

Rodzaj połączenia Netto PLN Brutto PLN
Wewnątrz sieci TeleOK bezpłatnie bezpłatnie
Polska - lokalne i międzystrefowe3) 0,065 0,08
Polska - sieci komórkowe 0,114 0,14

Objaśnienia:

1) Podano opłaty za 1 minutę połączenia. Opłaty obowiązują przez całą dobę we wszystkie dni tygodnie.
2) Opłata za połączenia jest pobierana za każdą rozpoczętą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabelach Cennika. Opłata za każde połączenie jest zaokrąglana w górę do pełnego grosza. Nie jest pobierana opłata za rozpoczęcie połączenia.
3) Opłata jest pobierana w przypadku realizacji systemu przekierowań IVR na platformie TeleOK. W przypadku przeniesienia numeru z sieci innego dostawcy usług 801/800 i przekierowania połączeń z numeru 801/800 z pominięciem panelu TeleOK bezpośrednio na numer stacjonarny, opłata nie jest pobierana.


4 Zestawienie usług inteligentnych w systemach przekierowań IVR dla Infolinii 8015 Inne opłaty w tym opłaty za usługi inteligentne realizowane poprzez Panel TeleOK

Na pozostałe Opłaty z tytułu utrzymania Usługi w danym Okresie Rozliczeniowym składają się następujące opłaty:

Opłaty wyszczególnione w punktach od 1 do 8 są płatne każdorazowo po wystąpieniu zdarzenia podlegającego opłacie.
Opłaty wyszczególnione w punktach od 9 do 13 oraz części Usługi inteligentne – Panel TeleOK są płatne co miesiąc o ile występują.


Lp. Rodzaj opłaty Netto PLN Brutto PLN
  Opłaty jednorazowe  
 
1
2
Opłata za nagranie komunikatu lektorskiego w języku polskim:
- do 100 słów
- od 101 do 200 słów
 
430,00
560,00
 
528,90
688,80
3 Autorski podkład muzyczny – 1 szt. 170,00 209,10
4 Mix – utwór będący połączeniem dwóch źródeł dźwięku – 1 plik dźwiękowy 60,00 73,80
5 Zmiana parametru w systemie przekierowań np. wymiana zapowiedzi słownej, zmiana numeru docelowego, zmiana godziny 30,00 36,90
6 Dodanie nowego parametru w scenariuszu usługi ponad limit określony w definicji systemu przekierowań IVR 30,00 36,90
7 Uruchomienie drugiego systemu przekierowań IVR dla numeru miejskiego 50,00 61,50
8 Dodanie dodatkowego numeru podkładowego do istniejącego systemu przekierowań 30,00 36,90
  Pozostałe opłaty abonamentowe  
9 Utrzymywanie nowego lub dodatkowego parametru w systemie przekierowań IVR ponad limit określony w cz. 4 Cennika 30,00 36,90
10 Dostarczanie statystyk miesięcznych – za każdy udostępniony rodzaj 10,00 12,30
11 Dostarczanie statystyk tygodniowych – za każdy udostępniony rodzaj 15,00 18,45
12 Prezentacja numeru strefowego u konsultanta – dotyczy tylko usług na Panelu TeleOK 5,00 6,15
13 Wysyłanie faktury poprzez Pocztę Polską 5,20 6,40

Stawka VAT 23%