Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. zamknij

Wirtualne Call Center TeleOK

Call Center TeleOK jest elastycznym, nowatorskim rozwiązaniem. Nasza technologia wspiera rozwój firm w zakresie wysokiej jakości obsługi klientów. Usługę Call Center uruchamia się bez kosztownych inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną.

Usługę Call Center można elastycznie wykorzystać w strukturach firmy i dołączać kolejnych konsultantów, nawet w sytuacji, gdy pracują dla firmy zdalnie np. z domu. Profesjonalna obsługa klientów przez konsultantów pracujących tylko z domu niesie za sobą szereg korzyści dla firmy. Są one związane ze znaczną redukcją kosztów.
Call Center umożliwia przekierowanie połączeń na wiele telefonów stacjonarnych, komórkowych lub kont użytkowników VoIP TeleOK jednocześnie lub w określonej kolejności.

Kolejkowanie połączeń jest zaawansowaną funkcjonalnością usługi Call Center. Osoby dzwoniące, w przypadku gdy wszyscy konsultanci prowadzą rozmowy, nie otrzymują sygnału zajętości, ale odgrywana może być informacja o pozycji w kolejce. Z chwilą zakończenia rozmowy przez konsultanta łączona jest do niego pierwsza osoba oczekująca w kolejce. Pozostałe osoby oczekujące są informowane o zmianie ich pozycji w kolejce. Dodatkowo można określić maksymalny czas, przetrzymywania dzwoniących rozmówców w kolejce.

Korzyści wynikające z korzystania z Call Center TeleOK:

 • Oszczędności na inwestycjach - profesjonalne Call Center można uruchomić bez żadnych inwestycji,
 • Wzrost obrotów firmy – dzięki realizacji wszystkich połączeń, wzrastają obroty firmy,
 • Poprawa satysfakcji klientów – w dłuższej perspektywie przekłada się na bardziej stabilne przychody,
 • Optymalizacja wykorzystania czasu pracy konsultantów - dzięki automatycznym przekierowaniom połączeń,
 • Oszczędności związane z uruchomieniem i utrzymaniem miejsc pracy w biurze – możliwość podłączania konsultantów w modelu Home Office.

Za pomocą Call Center można:

 • Powitać kontrahentów za pomocą komunikatu głosowego: odczytanego przez syntezator mowy, z pliku dźwiękowego nagranego samodzielnie lub w profesjonalnym studio,
 • Ustalać algorytmy wybierania konsultantów, maksymalny czas oczekiwania w kolejce oraz maksymalny czas na podniesienie słuchawki przez konsultanta,
 • Definiować konsultantów VoIP TeleOK podłączonych do systemu oraz konsultantów zewnętrznych (dostępnych przez dowolny telefon),
 • Ustalać statusy i role konsultantów:
  • statusy aktywności i wstrzymania,
  • role podstawowe i zapasowe (rozmowy kierowane gdy konsultanci podstawowi są nieaktywni).

Parametry usługi Call Center

Algorytm wyboru konsultanta dla połączenia oczekującego w kolejce:
1.Wszyscy jednocześnie - Połączenie przychodzące kierowane jest do wszystkich wolnych konsultantów podstawowych  w tym samym czasie. Rozmowę przejmie ten, który podniesie słuchawkę jako pierwszy.
2. Kolejny - Połączenie przychodzące kierowane jest po kolei do wszystkich wolnych konsultantów podstawowych zdefiniowanych w wyjściu z usługi.
3. Najdłużej bezczynny - Połączenie przychodzące kierowane jest do konsultanta, który najdłużej pozostawał bezczynny i nie prowadził rozmów.
4. Najmniej obciążony ( ustawienie domyślne ) - Połączenie przychodzące kierowane jest do konsultanta, który przeprowadził najmniej rozmów.
5. Losowy - Połączenie przychodzące kierowane jest losowo do konsultantów podstawowych.

Max czas przebywania w kolejce [min]
: Czas, w którym dzwoniąca osoba może przebywać w kolejce w oczekiwaniu na połączenie. Jeśli po upływie ustalonego czasu żaden z konsultantów nie przejmie połączenia, osoba dzwoniąca zostanie skierowana do sekcji "Obsługa błędów".

Max czas na podniesienie słuchawki [s]
: Czas, który ma konsultant na podniesienie słuchawki i rozpoczęcie rozmowy. Jeśli w tym czasie nie rozpocznie rozmowy, połączenie zostanie skierowane do kolejnego konsultanta zgodnie z algorytmem wyboru.

Komunikaty systemowe z informacja o pozycji w kolejce
: W trakcie oczekiwania na połączenie w kolejce, klient usłyszy komunikaty systemowe informujące go o aktualnej pozycji w kolejce. Istnieje możliwość wyłączenia komunikatów.

Grupa konsultantów
: Dana usługa Call Center jest obsługiwana przez określoną grupę umiejętności. Aby utworzyć nową grupę umiejętności, konieczne jest dodanie nowej usługi Call Center.