Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. zamknij

Wirtualny system przełączeń TeleOK

Dla wyqody naszych Klientów, wprowadziliśmy trzy predefiniowane pakiety Wirtualnych systemów przełączeń TeleOK. Każdy z nich składa się z kilku usług, które łączymy ze sobą w dowolnej kolejności, jak klocki. Dzięki temu, każdy Klient TeleOK posiada swój optymalny w danym momencie, unikalny system przełączeń, dedykowany do współpracy z Infolinią 801.
Wirtualny system przełączeń może rozwijać się razem z firmą. W miarę potrzeb można dodać kolejne usługi (komunikaty, skrzynki głosowe, warunki), dodać konta użytkowników oraz numery telefonów, pod którymi dostępni są pracownicy.
Niżej opisane usługi, najczęściej wykorzystujemy w wirtualnych systemach przełączeń IVR dla Infolinii 801.

Warunek

Na podstawie zdefiniowanych warunków, określamy gdzie przełączyć rozmowę. Można określić warunki związane z godzinami pracy firmy lub numer strefy z której dzwoni klient. (więcej)

Menu

Komunikat informuje o możliwości połączenia się z określonym działem. Osoba dzwoniąca wybiera jedną z dostępnych opcji za pomocą klawiatury telefonu. (więcej)

Odtwórz komunikat

Po dodzwonieniu się do firmy osoba dzwoniąca usłyszy: powitanie, informację o możliwości przełączenia do określonego działu, informacje o usługach lub produktach. (więcej)

Wybierz wewnętrzny

Osoba dzwoniąca wybiera numer wewnętrzny i łączy się do określonego pracownika. Komunikat zachęca klienta do wybrania numeru wewnętrznego. (więcej)

Znajdź mnie

System TeleOK dzwoni na kolejne zdefiniowane numery do chwili uzyskania połączenia. (więcej)

Nagraj wiadomość

Osoba dzwoniąca do firmy może pozostawić wiadomość. Wiadomość można odsłuchać w Skrzynce w Panelu użytkownika TeleOK. Wiadomość będzie wysłana na określony adres email w postaci załączonego pliku. (więcej)

Opisy inteligentnych usług TeleOK

Warunek

Usługa Warunek służy do przełączania osoby dzwoniącej do różnych usług w systemie przełączeń IVR, bądź do różnych użytkowników w zależności od spełnienia ustalonych kryteriów (warunków). Kryteriami w usłudze Warunek mogą być:

  • czas (godzina i dzień tygodnia, data, w którym zostało wykonane połączenie,
  • numer/numery/zakresy numerów/strefy numeracyjne, z którego zostało wykonane połączenie.

Dzięki zastosowaniu usługi Warunek możliwe jest np.:

  • kierowanie połączeń w zależności od dnia tygodnia oraz godziny pracy biura. Osoby, które dodzwoniły się poza godzinami pracy można informować komunikatem, o godzinach otwarcia firmy.
  • kierowanie połączeń przychodzących w zależności od strefy numeracyjnej – funkcja ta pozwala kierować połączenia do najbliższego oddziału.

Menu

Usługa Menu umożliwia osobie dzwoniącej wybór jednej z dostępnych opcji kontynuacji jej połączenia telefonicznego. Wyboru opcji dokonuje po wysłuchaniu komunikatu zawierającego instrukcję. Za pomocą usługi można wybrać oddział firmy lub temat rozmowy. Po naciśnięciu odpowiedniego klawisza na klawiaturze telefonu nastąpi przełączenie do użytkownika VoIP TeleOK, kolejnej usługi lub na numer miejski lub komórkowy pracownika. Menu pozwala na wybór jednej z 11 opcji odpowiadających klawiszom od „0” do „9” oraz „*”.
Jeżeli osoba dzwoniąca nie dokona wyboru w czasie 5 s, to wybierana jest opcja domyślna (zdefiniowana w panelu dla danej usługi).
 
Przykładowe komunikaty z instrukcją:
„Witamy w firmie ABC. Aby połączyć się z oddziałem w: Warszawie wybierz 1, Gdańsku wybierz 2, we Wrocławiu wybierz 3, lub poczekaj na zgłoszenie się recepcji.”
„Witamy w firmie ABC. Jeżeli chcesz połączyć się z działem sprzedaży wybierz 1, serwisem wybierz 2, działem zamówień wybierz 3, lub poczekaj na zgłoszenie się recepcji.”

Odtwórz Komunikat

Usługa Odtwórz komunikat odtwarza przygotowany wcześniej plik audio (mp3, wav) lub wpisany tekst. Po odtworzeniu komunikatu, połączenie osoby dzwoniącej jest kierowane dalej - do użytkownika VoIP TeleOK lub na inną usługę zdefiniowaną w panelu TeleOK. Komunikaty dostępne są przez 24 godziny na dobę. Sugerujemy wykorzystanie funkcji komunikatów głosowych także po godzinach pracy biura, aby klient, który już zadzwonił, uzyskał podstawową informację o firmie.
Komunikaty mogą zawierać:

  • powitania
  • informacje o możliwości przełączenia do określonego działu lub lokalizacji
  • informacje o braku możliwości połączenia się z konsultantem w danej chwili
  • informacje o godzinach pracy firmy
  • informacje o usługach, produktach, aktualnych promocjach

Przykładowe komunikaty:
„Witamy w firmie ABC. Za chwilą nastąpi połączenie z konsultantem.”
„Przepraszamy, wszyscy nasi konsultanci są w tej chwili zajęci. Proszę czekać na połączenie lub wybrać 9, aby pozostawić wiadomość. Oddzwonimy.”
„Witamy w firmie ABC. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ej do 16ej. Informacje o naszej ofercie znajdą Państwo na stronie www.firma_abc.pl. Prosimy o kontakt w godzinach pracy.”

Wybierz Wewnętrzny

Usługa Wybierz wewnętrzny umożliwia osobie dzwoniącej połączenie z wybranym numerem wewnętrznym. Wyboru dokonuje się po wysłuchaniu powitania, wprowadzając odpowiedni numer z klawiatury telefonu. Jeżeli numer nie zostanie wprowadzony, możliwe jest przełączenie połączenia na dowolne konto lub usługę.

Przykładowe powitanie dla usługi: „Witamy w firmie ABC. Wybierz numer wewnętrzny lub poczekaj na zgłoszenie się recepcji. Dział sprzedaży 10,  Serwis 20, dział zamówień 30, faks 90.”

Podczas konfiguracji usługi, można wskazać numery wewnętrzne, na które połączenie z zewnątrz nie będzie możliwe (np. numer dyrektora). Możliwe będą połączenia z takim numerem w obrębie stworzonych numerów wewnętrznych.

Znajdź mnie

Usługa Znajdź mnie wykonuje kolejne próby połączenia na numery miejskie, numery VoIP TeleOK lub usługi, według określonej kolejności. Umożliwia wskazanie nie jednego, ale wielu numerów telefonów/kont VoIP pod którymi mogą być dostępni pracownicy, a do których należy po kolei przełączać połączenia. Usługa kończy działanie, gdy połączenie zostanie odebrane.

Nagraj wiadomość

Usługa Nagraj wiadomość, czasem nazywana voice2mail (V2M), działa na zasadzie poczty głosowej. Umożliwia osobie dzwoniącej pozostawienie dowolnej wiadomości głosowej, która jest następnie przesyłana odbiorcy w postaci pliku mp3 na zadane konto(a) e-mail.
Usługa Nagraj wiadomość może wykorzystać, przygotowany wcześniej komunikat. Komunikaty można tworzyć w taki sam sposób, jak dla usługi Odtwórz komunikat. Po odtworzeniu komunikatu, połączenie osoby dzwoniącej jest kierowane do skrzynki głosowej.

Pozostawione wiadomości można odsłuchać również w Skrzynce w Panelu użytkownika TeleOK. Dzięki dostępowi do wiadomości przez panel TeleOK, można je łatwo archiwizować.

Autoryzuj

Autoryzuj umożliwia sprawdzenie czy osoba dzwoniąca ma prawo uzyskania połączenia lub prawo dostępu do innych usług. Sprawdzanie prawa dostępu następuje na podstawie numeru osoby dzwoniącej lub wprowadzonego przez nią kodu PIN.

Wdzwoń się

Wdzwoń się pozwala na wdzwonienie się do TeleOK i wykonanie połączenia z dowolnego miejsca na świecie po stawkach TeleOK. Włączające usługę będziesz mógł wdzwonić się na swoje konto z zewnątrz (np. z komórki) i wykonywać połączenia po stawkach TeleOK. Wdzwoń się należy konfigurować z Usługą Autoryzuj w celu ograniczenia nadużyć.